Tools & kennisitems

Op deze pagina vindt u relevante kennisitems, bruikbare tips en tools voor energiebesparing. Handig wanneer u meer informatie zoekt om uw volgende stap te zetten!

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Zoekt u specifieke informatie of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met onze helpdesk via 085 – 303 2602 of via info@scholenbesparenenergie.nl.

Direct zelf aan de slag? Kijk dan naar onderstaande kennisitems:

Tips om direct met energiebesparing aan de slag te gaan! arrow-down

* Stem de verwarming af op uw gebruikstijden en houd rekening met vakanties
* Ga op zoek naar sluimerverbruik en verborgen energieslurpers, zoals bijv. uw computers en frisdrankautomaat
* Er is veel te besparen door veranderingen in gedrag. Betrek uw leerlingen en leraren hierbij

Wilt u meer tips ontvangen, zodat u direct aan de slag kunt met energiebesparing? Vraag het gratis startpakket aan!

De benchmark energieverbruik, iets voor uw school? arrow-down

Wilt u snel zien of het energieverbruik van uw school het goed, matig of slecht doet ten opzichte van andere scholen? En wilt u met dit inzicht snel prioriteiten voor energiebesparing stellen? De benchmarktool energieverbruik helpt u op weg.

Om de benchmark uit te voeren heeft u maar een paar gegevens nodig: het bouwjaar, het bruto vloeroppervlak en het elektriciteit- en aardgasverbruik uit één heel jaar. Wij zetten het in een tabel met overzichtelijk de energie-intensiteit van de locatie en een kleurcodering die aangeeft of het energieverbruik laag, matig of hoog is. Zie onderstaand een voorbeeld.

Dus duik even in uw computer en stuur uw energieverbruik door naar info@scholenbesparenenergie.nl!

Wilt u liever eerst meer toelichting op de methodiek laat het ons weten via info@scholenbesparenenergie.nl.

N.B. De energiegegevens die u aan ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Aan deelname zijn voor schoolbesturen geen kosten of andere verplichtingen verbonden. 

Aan de slag met energiebesparing – de processtappen! arrow-down

* Verzamel uw gebouwgegevens & maak uw energieverbruik inzichtelijk
* Maak een overzicht van uw energieverbruik in uw schoolgebouw
* Bepaal wat u zelf kunt doen & waar u hulp nodig heeft

Wilt u de volledige lijst met processtappen ontvangen, zodat u direct aan de slag kunt met energie besparen in uw school? Vraag het gratis startpakket aan!

Informatieplicht arrow-down

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dit is een wetswijziging die een groot deel van de scholen verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo kan de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren, en beter zien of Nederlandse bedrijven en instellingen aan de eisen uit de Wet milieubeheer voldoen.

De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle schoolgebouwen die een energiebesparingsverplichting hebben (zie activiteitenbesluit). Onder deze verplichting vallen gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting).

Omdat zowel de energiebesparingsverplichting als de meldplicht gewijzigd en deels nieuw zijn kunnen wij ons voorstellen dat dit veel vragen oproept. Bekijk voor meer informatie de FAQ specifiek voor scholen! Weten of u aan de informatieplicht moet voldoen? Vul het stappenplan in.

Voor vragen met betrekking tot de informatieplicht verwijzen wij u naar de helpdesk van RVO: 088 – 042 42 42 of via www.rvo.nl/informatieplicht.

Meer informatie en praktijkervaringen over de informatieplicht treft u op de website van Bouwstenen voor Sociaal.

LED Verlichting arrow-down

LED-lampen zijn 85% zuiniger dan gloeilampen en gebruiken 75% minder stroom dan een halogeenlamp. Een LED-lamp gaat gemiddeld zo’n 35.000 branduren mee, terwijl dit voor een gloeilamp 1.000 uur is. Door de lage stroomkosten verdient u de aanschaf van een LED-lamp gemiddeld in ruim 5 jaar terug. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

 

Energieregistratie en Bewakingssysteem (EBS) arrow-down

Een EBS systeem kan helpen meer grip te krijgen op het energiegebruik maar moet ook passen bij de gebruiker. Sommige systemen zijn meer van de ruwe data verstrekking dan van het geven van inzicht of advies. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

Waterzijdig inregelen arrow-down

Waterzijdig inregelen is het goed afstellen van de waterstroom in een cv-installatie, zodat elke radiator in een pand gelijkmatig verwarmd wordt. Hierdoor gaat het comfort in de ruimtes en de efficiëntie van de cv-installatie omhoog. Dit leidt tot een significant lager gasverbruik. Waterzijdig inregelen kan op twee verschillende manieren: statisch inregelen en dynamisch inregelen. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

Erkende Maatregelen Lijsten arrow-down

Om het u makkelijk te maken is er een lijst met erkende maatregelen opgesteld voor diverse branches, waaronder ook een voor het onderwijs. Neemt u deze maatregelen dan voldoet u automatisch aan de energiebesparingsplicht maar u mag ook zelf maatregelen die gelijkwaardig of beter zijn (laten) bepalen.

Op 5 maart 2019 is de nieuwe lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd in de Staatscourant.

Bekijk de lijst specifiek voor onderwijs hier!

Praktische informatie en een checklist bekijkt u hier.

Breder aan de slag met verduurzaming? Kijk ook eens naar deze kennisitems:

Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO arrow-down

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures. Bekijk de beslisboom hier!

Infrarood panelen arrow-down

Infrarood panelen zijn een alternatieve warmtebron die goed gebruikt kunnen worden i.c.m. zonnepanelen. Een infrarood paneel zet elektriciteit om in stralingswarmte. Stichting Voila in Leusden heeft ca. 75 infrarood panelen geplaatst op de locatie in Achterveld: OBS ‘t Startblok. Per lokaal zijn er zes panelen geplaatst. Ook de algemene ruimtes en de bibliotheek zijn voorzien van infrarood panelen. Samen met de zonnepanelen die de extra elektriciteit voor de panelen opwekken gaat het om een investering van zo’n € 150.000,-. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

Warmte Koude Opslag (WKO) arrow-down

WKO is een techniek om bodemenergie in de vorm van warm of koud water in de bodem op te slaan. ‘s Zomers wordt het gebouw gekoeld door het koude water op te pompen, ‘s winters wordt het gebouw verwarmd met het opgeslagen warme water. Dit zorgt voor minder gasverbruik en minder CO2  uitstoot. Het verwachte resultaat is 40% tot 80% minder elektriciteitsgebruik t.o.v. andere koelinstallaties. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

 

Zonnepanelen arrow-down

Zonnepanelen worden ingezet om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Door middel van energieopwekking kunnen de energiekosten voor organisaties omlaag gaan, het kan zelfs geld opbrengen als energie wordt terug geleverd naar het elektriciteitsnet. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

Lagere stroomspanning arrow-down

In de meeste regio’s in Nederland is de netspanning 230 volt, veel apparatuur kan echter ook prima functioneren bij een iets lager voltage (210 of 220 volt). Nadeel is echter dat de spanning er even af moet tijdens de installatie, wat extra kosten en risico’s met zich mee kan brengen. Het verlagen van de netspanning is vooral voordelig bij zwaardere aansluitingen. Bij gebouwen tot 4.000 m2 is het minder interessant. Lees meer.

Heeft u ervaring met deze of een andere maatregel en wilt u deze ervaring delen? Laat het ons weten!

Rekenen aan verduurzaming - Informatieblad arrow-down

Het onderbouwen van een beslissing om te gaan investeren in verduurzaming van scholen start met het inzichtelijk krijgen van wat precies de kosten en opbrengsten zijn (de businesscase). In dit informatieblad presenteert Green Deal Scholen de uitkomsten van een onderzoek naar vijftien praktijkvoorbeelden van scholen die hebben laten zien dat hun aanpak werkt. Bekijk het informatieblad hier!

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs arrow-down

Deze leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het basisonderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Deze leidraad bevat een stappenplan met de te doorlopen stappen waarbij per stap het beoogde resultaat, de aandachtspunten en de relevante informatiebronnen worden aangegeven. Bekijk de Leidraad hier!

Vraag een Energiebespaarder om hulp

Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.