Tools & kennisitems

Op deze pagina vindt u relevante kennisitems, bruikbare tips en tools voor energiebesparing. Handig wanneer u meer informatie zoekt om uw volgende stap te zetten!

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Zoekt u specifieke informatie of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met onze helpdesk via 085 – 303 2602 of via info@scholenbesparenenergie.nl.

Direct zelf aan de slag? Kijk dan naar onderstaande kennisitems:

Tips om direct met energiebesparing aan de slag te gaan! arrow-down

* Stem de verwarming af op uw gebruikstijden en houd rekening met vakanties
* Ga op zoek naar sluimerverbruik en verborgen energieslurpers, zoals bijv. uw computers en frisdrankautomaat
* Er is veel te besparen door veranderingen in gedrag. Betrek uw leerlingen en leraren hierbij

Wilt u meer tips ontvangen, zodat u direct aan de slag kunt met energiebesparing? Vraag het gratis startpakket aan!

Aan de slag met energiebesparing – de processtappen! arrow-down

* Verzamel uw gebouwgegevens & maak uw energieverbruik inzichtelijk
* Maak een overzicht van uw energieverbruik in uw schoolgebouw
* Bepaal wat u zelf kunt doen & waar u hulp nodig heeft

Wilt u de volledige lijst met processtappen ontvangen, zodat u direct aan de slag kunt met energie besparen in uw school? Vraag het gratis startpakket aan!

Informatieplicht arrow-down

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dit is een wetswijziging die een groot deel van de scholen verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo kan de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren, en beter zien of Nederlandse bedrijven en instellingen aan de eisen uit de Wet milieubeheer voldoen.

De Informatieplicht Energiebesparing geldt voor alle schoolgebouwen die een energiebesparingsverplichting hebben (zie activiteitenbesluit). Onder deze verplichting vallen gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting).

Omdat zowel de energiebesparingsverplichting als de meldplicht gewijzigd en deels nieuw zijn kunnen wij ons voorstellen dat dit veel vragen oproept. Bekijk voor meer informatie de FAQ specifiek voor scholen! Weten of u aan de informatieplicht moet voldoen? Vul het stappenplan in.

Voor vragen met betrekking tot de informatieplicht verwijzen wij u naar de helpdesk van RVO: 088 – 042 42 42 of via www.rvo.nl/informatieplicht.

Meer informatie en praktijkervaringen over de informatieplicht treft u op de website van Bouwstenen voor Sociaal.

Erkende Maatregelen Lijsten arrow-down

Om het u makkelijk te maken is er een lijst met erkende maatregelen opgesteld voor diverse branches, waaronder ook een voor het onderwijs. Neemt u deze maatregelen dan voldoet u automatisch aan de energiebesparingsplicht maar u mag ook zelf maatregelen die gelijkwaardig of beter zijn (laten) bepalen.

Op 5 maart 2019 is de nieuwe lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd in de Staatscourant.

Bekijk de lijst specifiek voor onderwijs hier!

Praktische informatie en een checklist bekijkt u hier.

Breder aan de slag met verduurzaming? Kijk ook eens naar deze kennisitems:

Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO arrow-down

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures. Bekijk de beslisboom hier!

Rekenen aan verduurzaming - Informatieblad arrow-down

Het onderbouwen van een beslissing om te gaan investeren in verduurzaming van scholen start met het inzichtelijk krijgen van wat precies de kosten en opbrengsten zijn (de businesscase). In dit informatieblad presenteert Green Deal Scholen de uitkomsten van een onderzoek naar vijftien praktijkvoorbeelden van scholen die hebben laten zien dat hun aanpak werkt. Bekijk het informatieblad hier!

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs arrow-down

Deze leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het basisonderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Deze leidraad bevat een stappenplan met de te doorlopen stappen waarbij per stap het beoogde resultaat, de aandachtspunten en de relevante informatiebronnen worden aangegeven. Bekijk de Leidraad hier!

Vraag een Energiebespaarder om hulp

Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.