Praktijkervaringen

Wat zijn ervaringen van collega-schoolbesturen met laagdrempelige vormen van energiebesparing? Hoe hebben zij het aangepakt, wat zijn hun tips en tops en wat kunnen we van uw voorgangers leren?

Hieronder vindt u verwijzingen naar verschillende praktijkvoorbeelden. Zo kunt u leren van andere scholen en hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Wilt u als school een interessant praktijkvoorbeeld delen? Dan horen wij het graag! Met deze referenties uit de dagelijkse praktijk laten we graag zien hoe het kan!

Jacobus Fruytier pakt kansen op natuurlijke momenten

Sinds 2014 is besparen op energie op basis van een duidelijke visie ingebed in het onderhoud. Stroom wordt deels zelf opgewekt en er zijn ideeën om afvalwarmte te gebruiken. Dat het lang duurt om maatregelen te realiseren is logisch, legt teamleider facilitaire zaken Chris Weststrate uit. “Wij hebben wel een visie, maar het kost tijd om dat op een juiste manier in te vullen. Bovendien moeten de maatregelen onderdeel zijn van het reguliere onderhoud, want anders is het financieel niet haalbaar.” Lees meer

 

‘BOOR gaat 50% CO2-reductie in 2030 halen’

De 78 scholen van BOOR uit Rotterdam zullen in 2030 samen 50% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarmee voldoet het bestuur aan de doelstellingen in het in juli 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord. Dat blijkt uit globale berekeningen waar de effecten van nieuwbouw, renovaties en onderhoud op het energieverbruik zijn ingecalculeerd. Huisvestingsspecialist en beleidsconsulent duurzaamheid en energie Remco Verheij van BOOR heeft het energieverbruik voor de vastgoedportefeuille van het schoolbestuur inzichtelijk gemaakt. “Ik wilde weten welke energiebesparende maatregelen wij moeten nemen om de vereiste besparing te kunnen halen.” Lees meer

Goede inregeling verwarming bespaart 30 tot 50% gas

Met een goede inregeling en elektronische aansturing kan een verwarmingssysteem 30 tot 50% besparen op het gasverbruik. Dat blijkt uit tests door schoolbestuur BOOR bij basisschool Kruidenhoek en het Passer College in Rotterdam. Besparen op gas is een effectieve manier om de CO2-uitstoot te verlagen en te voldoen aan de eisen in het Klimaatakkoord. Huisvestingsspecialist Remco Verheij: “Wij hebben nu een methode gevonden om met zo weinig mogelijk energie in scholen een comfortabel binnenklimaat te realiseren.” Lees meer

67% lagere uitstoot Jan Ligthart door quick wins

De 40 jaar oude Jan Ligthartschool uit Zutphen voldoet al aan de eisen voor 2030 in het Klimaatakkoord. Door quick wins is de CO2-uitstoot in twee jaar tijd met 67% verlaagd. De verduurzaming is tot stand gekomen dankzij de inzet van enkele ouders, waaronder Franck Notten, en directeur Sjoerd Wassink. “Wij hadden geen flauw idee hoeveel energie er werd verbruikt. Door dat op een creatieve manier aan te pakken hebben we in alle opzichten een betere en veel leukere school gekregen.” De gemeente is onder de indruk van het resultaat en maakt het mogelijk om alle scholen in Zutphen op basis van hetzelfde concept te verduurzamen. Lees meer

De gemeente Leiderdorp wil spijkers met koppen slaan

De gemeente Leiderdorp zet vol in op energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Alle schoolgebouwen worden op kosten van de gemeente gescand op energieverspilling en de scholen krijgen onafhankelijke vakkundige hulp om die verspilling te verhelpen. Ook hebben ze recht op ondersteuning en advies bij het laten uitvoeren van maatregelen om energie te besparen en op te wekken. De scholen moeten die maatregelen wel zelf betalen, maar als dat nodig is kunnen ze worden voorgefinancierd door middel van een gemeentelijke lening. Lees meer

De Zwanebloem bespaart 41% energie door ander gedrag

Basisschool De Zwanebloem in Zwaanshoek profileert zich al jaren als een ‘groene school’. Toch was het nog een hele klus om de energy battle voor scholen van de gemeente Haarlemmermeer te winnen. Directeur Carla Mesman: “Ons gebouw is goed geïsoleerd en heeft zuinige installaties, dus wij waren al een duurzame school. Om energie te besparen moesten wij het hebben van ander gedrag.” De battle duurde een jaar en er deden zeven scholen mee. In de gebouwen werd apparatuur geplaatst om het verbruik van gas en elektra te monitoren. Ook kregen ze inzicht in hoeveel de gebouwen aan energie verbruikten voordat de battle startte. Lees meer

Proloog bespaart fors op gas en stroom door energiemanagement

Het energieverbruik op afstand monitoren, bijsturen en evalueren levert Proloog uit Leeuwarden (23 scholen) een gemiddelde besparing op energiekosten op van 25-30% per school. Deze intensieve vorm van energiemanagement kost relatief weinig tijd dankzij een Gebouw Beheer Systeem (GBS). Beleidsmedewerker Jelle Boonstra: “Wij hebben een visie opgesteld over hoe onze scholen er uit moeten zien en hoeveel energie ze maximaal mogen gebruiken. Die ideeën hebben we in alle scholen uitgerold. Als zo’n school is aangepast blijven we een vinger aan de pols houden of alles functioneert zoals vooraf was bedacht. Dat kan alleen met een GBS.” Lees meer

Smaragd Zwolle bespaart 90% op energiekosten

Door een combinatie van maatregelen is het energielabel van basisschool De Smaragd in Zwolle van D naar A gegaan. Het gebouw is nu bijna energieneutraal. Voorafgaand aan de maatregelen is een energiescan uitgevoerd. De resultaten van die studie zijn afgestemd met het reguliere onderhoud en vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt. Veel warmte lekte weg door de gevels, via ramen met enkel glas en dunne plafonds. Dat is met hele simpele ingrepen te verhelpen en levert al snel veel winst op. De CV-ketel is vervangen door een pelletkachel en er zijn 100 zonnepanelen geplaatst. De school gebruikt nu vrijwel alleen maar hernieuwbare energie. Lees meer

Fluvium verstookt jaarlijks 70.000 kuub minder gas

Schoolbestuur Fluvium in Geldermalsen bespaart door energiemanagement met behulp van een Gebouw Beheer Systeem (GBS) in 14 scholen jaarlijks 70.000 kubieke meter gas. Het verbruik in de oude gebouwen kan nog veel verder omlaag, maar dan moet de gebouwschil worden aangepast. Daarvoor is het bestuur afhankelijk van de gemeente. In de afgelopen jaren zijn er door controller Robin Smit diverse initiatieven genomen, renovatieplannen bedacht en businesscases uitgewerkt, maar tot dusver is het niet gelukt om een renovatieproject te realiseren. Lees meer

Lorentzschool Leiden – bespaart 9% op gas & 29% op stroom zonder geld uit te geven

Op initiatief van ouders is de Lorentzschool de uitdaging aangegaan om in een Energy Battle in 4 weken tijd zoveel mogelijk energie te besparen. Samen met de conciërge, leerlingen van groep 6 en de docenten kregen ze het voor elkaar om 9% te besparen op gas en 29% op stroom zonder een cent uit te geven. Het bestuderen van de energiedata heeft veel inzicht opgeleverd. Daaruit bleek dat de klimaatinstallatie onnodig aanstond op tijden dat er niemand in het gebouw is. De klimaatinstallatie is nu beter ingesteld: het gaat later aan en eerder uit. Ook is de temperatuur in het gebouw met twee graden verlaagd naar 19 graden. Lees meer

Bisschop Bekkersschool Groningen – bespaart door gedragsveranderingen

De Bisschop Bekkersschool neemt al een aantal jaren deel aan de Energy Challenges. Met een slimme meter wordt het energieverbruik gemonitord en er wordt kritisch naar het gedrag gekeken. Dat levert flinke besparingen op. “Wij hebben met isolatie enkele warmtelekken verholpen. Maar ons gebouw is vrij oud en we zijn in afwachting van een combinatie van nieuwbouw en renovatie.”
Tot het zover is concentreert de Bisschop Bekkersschool zich op gedragsverandering. Lees meer

De Beiaard Utrecht – aan de slag met Quickwins & maakt van leerlingen energiehelden

“In elke klas in de bovenbouw zijn twee leerlingen – wij noemen dat energiehelden – die opletten dat we een beetje zuinig met energie omgaan.” De Beiaard is een typische jaren zestig school, een vierkante constructie met een beneden- en een bovenverdieping. De school heeft in 2008 een flinke opknapbeurt gehad. Daardoor was het energieverbruik vergeleken met andere scholen heel netjes. Maar er was ook ruimte voor verbetering, zoals het vervangen van de verlichting en vervangen van oude koelkasten, het aanbrengen van tochtstrippen en het plaatsen van thermostaatknoppen. Lees meer

De Regenboog Lelystad- stapsgewijs duurzaam door slim onderhoud

Dit is een houten schoolgebouw uit 1978, met veel glas en geen isolatie. Vanaf de jaren negentig is het gebouw in 15 jaar tijd stapsgewijs aangepakt. Het dak en de borstwering zijn geïsoleerd, er kwam dubbel glas, een andere verwarming en een ventilatiesysteem. Die maatregelen zijn op een slimme manier gecombineerd met het regulier onderhoud. Bij het verwijderen van asbest is er meteen goed geïsoleerd. Toen de GGD veiligheidsglas eiste hebben ze daar isolatieglas van gemaakt en de nieuwe verwarming is gecombineerd met een ventilatiesysteem. Lees meer

Mariaschool Beuningen – pakt energieverbruik voortvarend aan

De Mariaschool laat zien dat ze met weinig geld het energieverbruik kunnen terugdringen. Verwarming is afgestemd op de gebruikstijden van de school en het sluipverbruik is teruggedrongen. Tl-buizen zijn vervangen door ledverlichting met bewegingssensoren. Kieren zijn gedicht op zolder, isolatie is verbeterd met folie achter de radiatoren en de thermostaat is verplaatst naar een meer representatieve muur. Lees meer

Oranjeschool Katwijk – energiemonitoring door plusgroep

In 2016 zijn de leerlingen uit de plusgroep aan de slag gegaan met energiebesparing. “Het gebouw was kort geleden grondig gerenoveerd, maar er bleken toch nog wel wat verbeterpunten te zijn ten aanzien van het energieverbruik.” Ze ontdekten onder andere dat apparaten als de boiler en de serverkoeling altijd aan stonden. Deze zijn nu zo ingesteld dat ze ‘s avonds en in het weekeinde worden uitgeschakeld. Lees meer

Energiemonitoring zorgt bij Maaswaal College voor bewustwording

Is gestart met het monitoren van het energieverbruik vanuit het idee ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Hij dacht dat het wel goed zat bij zijn organisatie, omdat die bekend staat als een school die goed inzicht heeft in de financiën. Maar nu weet hij dat het goed is om naast de factuur ook het werkelijke energieverbruik in de gaten te houden. Lees meer

De Schalm Alblasserdam gaat aan de slag met verduurzaming

Het schoolbestuur heeft het schoolgebouw laten onderzoeken om het energieverbruik in kaart te brengen. Daar is een plan van aanpak uitgekomen met een aantal maatregelen en een inschatting van de te behalen besparing. Ze hebben de verwarming waterzijdig ingeregeld en dubbele beglazing, ledverlichting en zonnepanelen geïnstalleerd. Tenslotte zijn alle installaties optimaal op elkaar afgestemd. Lees meer

Startblok Achterveld heeft infrarood verwarming

Het Startblok krijgt over 15 jaar een nieuw gebouw. Ook bij zo’n wat ouder gebouw kun je met beperkte middelen een flinke slag maken als het gaat om comfort, energiebesparing en duurzaamheid. Er zijn zonnepanelen en infrarood panelen geïnstalleerd. Elke klas heeft vier panelen, die worden aangestuurd door aanwezigheid. Ze houden het gebouw op een bepaalde basistemperatuur en als er mensen in de klas zijn gaan die panelen werken. Lees meer

Dorpskachel verwarmt St. Cyriacusschool Hoonhorst

De 90 jaar oude St.Cyriacusschool in Hoonhorst is in 2013 grondig verduurzaamd. Met een nieuw dak, dubbel glas, isolatie, luchtbehandeling, zonnepanelen, een nieuwe CV-installatie en verlichting is het energieverbruik flink omlaag gebracht. De school wordt verwarmd met een dorpskachel, die brandt op snoeiafval van de bewoners uit de omgeving. Lees meer

Stichting Spaarnesant verduurzaamt

Het stellen van doelen ten aanzien van energiebesparing loont. Eén van de doelen was het energieverbruik met minimaal 15% terug te brengen ten opzichte van 2012. Dat wordt gerealiseerd door op natuurlijke vervangmomenten altijd te kiezen voor energiezuinige CV-pompen, ventilatoren, HR-ketels en verlichting. Een energiecoördinator heeft de energie-inkoop gestroomlijnd en corrigeert onjuiste facturen. “Daarmee heeft hij zichzelf al ruimschoots terugverdiend”, zegt directeur bedrijfsvoering Jan Aalberts. Lees meer

Mariaschool Ulft – met beperkte investeringen weer klaar voor actuele onderwijsvraagstukken

De Mariaschool in Ulft heeft een cosmetische, onderwijskundige en duurzame opknapbeurt gehad. Door goed monitoren, kritisch inkopen en werkzaamheden te combineren is de oude school omgetoverd in een aantrekkelijk en energiezuinig schoolgebouw. De genomen maatregelen zijn onder andere het up-to-date brengen van de aansluitingen voor gas en elektra en de contracten bij de energieleveranciers. De verlichting is vervangen door energiezuinige ledverlichting en de installaties voorzien van schakelklokken. Lees meer

 

Vraag een Energiebespaarder om hulp

Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.