Over ons

Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, Bouwstenen voor Sociaal, RVO en Ruimte-OK. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen. Het programma valt binnen de afspraken uit het Energieakkoord.

Linda Hulspas, beleidsmedewerker bij BZK: “De afgelopen jaren waren scholen vanuit de Green Deal enthousiast bezig met energiebesparing en dat willen we graag vasthouden. We willen scholen helpen om meer grip op hun energieverbruik te krijgen en daarom starten we begin april 2019 een tweejarig programma. We gaan scholen echt helpen met praktische ondersteuning en advies, zodat ze zelf aan de slag kunnen met maatregelen. Zo krijgen ze snel rendement van hun energiebesparing!”

Met dit programma willen we je op weg helpen met de eerste stappen. Een Energiebespaarder kan een schoolbestuur helpen de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Ze kijken samen welke stappen je nu al kan zetten. Wat heb je nodig om aan de slag te gaan? Wij nemen niet het werk van energieadviseurs en marktpartijen over, maar zorgen dat je praktisch op weg geholpen wordt om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Soms kan dat door het geven van uitleg of het beantwoorden van vragen. Én soms kan dat door mee te kijken en opgedane inzichten en ervaringen te delen.

Heb je ondersteuning nodig? Energiebespaarders helpen je inzichtelijk te krijgen welke maatregelen je kunt nemen en welke informatie je daarvoor nodig hebt. Voor daadwerkelijk technisch energie-advies verwijzen we je naar erkende adviseurs. Vraag hier een Energiebespaarder op bezoek!

Voor de praktijkervaringen met energiebesparing op scholen en diverse kennisuitwisselings- en ontwikkelactiviteiten kunnen scholen ook terecht bij Bouwstenen voor Sociaal of neem een kijken op de pagina met praktijkervaringen!

Heb je vragen over het programma? Neem dan gerust contact met ons op via 085 – 303 26 02 of via info@scholenbesparenenergie.nl.

Vraag een Energiebespaarder om hulp

Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring.